ارتباط با شبکه

دفتر شبکه:

تلفکس: 02122049597

روابط عمومی :

تلفن : 02122014658

فاکس : 02122021355

نشانی : تهران خیابان ولیعصر – خیابان جام جم- صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران – معاونت برون مرزی – شبکه جهانی الکوثر

صندوق پستی : 19395/6767

پست الکترونیکی: info@alkawthartv.com

پایگاه اینترنتی شبکه: www.alkawthartv.com

شبکه های اجتماعی :

Facebook :Facebook.com/alkawtharchannel

Instagram: Instagram.com/alkawtharchannel

Twitter : Twitter.com/alkawthartv

Telegram : telegram.me/alkawthartv

Youtube : Youtube.com/alkawthartelevision