مقام سوری از پیشرفت در آشتی ملی سوریه خبر داد

دو شنبه 1 آبان 1396 - 14:42:51
مقام سوری از پیشرفت در آشتی ملی سوریه خبر داد

دمشق- الکوثر: یکی از وزیران سوری با اشاره به مصالحه آشتی ملی تاکید کرد که گفتگوها در این خصوص بر اساس گفتگوهای آستانه در حال انجام است.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، «محمد رامز ترجمان» اعلام کرد: نشست های آشتی و حل‌وفصل بحران که در «حمیمیم» برگزار خواهد شد الگوگرفته از نشست های آستانه و ژنو است.

وی به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: دولت سوریه در دو محور عمل می کرد: محور اول نظامی ومیدانی و محور دوم که به موازات محور اول انجام می‌شود، آشتی و حل‌وفصل های ملی بوده است. به علت همین تلاش ها در بسیاری از مناطق سوریه، آشتی ملی صورت گرفت و می توان نشست های آستانه را نیز در این چارچوب توصیف و تفسیر کرد.

این مقام دولت سوریه خاطر نشان کرد: هرگونه گفتگوی ملی باید سوری- سوری و بدون هرگونه دیکته های بیگانه صورت گرفت و سرانجام نیز این گفتگوها چه در آستانه یا ژنو و یا هر جایی دیگر باشد، باید به فرایند آشتی ملی در داخل سوریه ملحق شود و آنچه در حمیمیم صورت می‌گیرد نیز در این چارچوب است.

وزیر اطلاع رسانی سوریه تاکید کرد: برخی ها آشتی ها و مصالحه های صورت گرفته در مناطق داخلی سوریه و ایجاد مناطق عاری از تنش را توجیه برای سرآغاز نظام فدارلیسم و یا کنفدرالیسم در سوریه می دانند، در حالی که دولت سوریه فارغ از این مسائل است.

وی افزود: مسئله حائز اهمیت که نقطه عطف به شمار می‌رود این است که همه باید بدانند که در چارچوب قانون اساسی و پرچم سوریه همه چیزی می تواند مورد بررسی و توافق قرار گیرد. ما در گذشته با اصطلاح هایی چون شرق فرات و غرب فرات نمی شناختیم و چنین چیزی را نیز به رسمیت نخواهیم شناخت.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف