انهدام مواضع مزدوران سعودی در تعز

دو شنبه 1 آبان 1396 - 15:32:37

رزمندگان یمنی استحکامات و مواضع مزدوران متجاوز سعودی را در شرق جبل نابضه در منطقه الهاملی در شهرستان موزع در استان تعز گلوله باران کردند.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف