سرنوشت دواعش

دو شنبه 1 آبان 1396 - 18:20:24

تصاویری از اجساد دواعش به هلاکت رسیده در اطراف ایستگاه T2 در شرق حمص

دسته بندی :