خط تولید خودروهای انتحاری برچیده شد

سه شنبه 2 آبان 1396 - 11:16:7

کشف کارگاه ساخت بمب و خودروهای انتحاری تروریست های داعش در شهر رقه سوریه

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف