۱۶ روز مانده به اربعین...

سه شنبه 2 آبان 1396 - 11:21:27

زودتر می رود آن کس که مهیّا باشد، مرد آن است که با سنّ کم آقا باشد...

برای دسترسی به مطالب واخبار مربوط به پیاده روی اربعین  اینجا کلیک کنید