۱۶ روز مانده به اربعین...

سه شنبه 2 آبان 1396 - 11:21:27

زودتر می رود آن کس که مهیّا باشد، مرد آن است که با سنّ کم آقا باشد...

برای دسترسی به مطالب واخبار مربوط به پیاده روی اربعین  اینجا کلیک کنید 

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف