ادامه پيامدهاي اعتراضات الريف:

پادشاه مغرب سه وزير را برکنار کرد

چهار شنبه 3 آبان 1396 - 10:16:12
پادشاه مغرب سه وزير را برکنار کرد

تهران- الکوثر: محمد ششم پادشاه مغرب شماري از وزيران و مسئولان بلندپايه را به علت ناکامي در بهبود بخشيدن به اوضاع اقتصادي در مناطقي که اواخر سال گذشته و امسال صحنه اعتراضات مردمي بود، برکنار کرد.
پادشاه مغرب، «محمد حصاد» وزير آموزش و پرورش و آموزش عالي و تحقيقات علمي را برکنار کرد که در کابينه قبلي مغرب وزير کشور بود. پادشاه مغرب همچنين الحسين الوردي وزير بهداشت به اضافه محمد نبيل عبدالله وزير مسکن را برکنار کرد. اين دو نفر در کابينه قبلي مغرب نيز وزير بودند.
خبرگزاري مغرب اعلام کرد برکناري وزيران پس از آن صورت گرفت که گزارش هاي اقتصادي، اختلال در برنامه توسعه منطقه الريف را نشان داد. پادشاه مغرب پيش از اين رئيس شوراي عالي محاسبات را مامور تحقيق درباره علت تاخير در اجراي پروژه هاي عمراني در منطقه الحسيمه از توابع الريف کرده بود.
در بيانيه دربار مغرب آمده است تصميم اخير پادشاه اين کشور در چارچوب سياست جديدي اتخاذ شد که به منطقه الحسيمه منحصر نمي شود بلکه شامل همه مناطق مغرب و همه مسئولان اين کشور مي‌شود.
پس از کشته شدن يک ماهي فروش دوره گرد در اواخر ماه اکتبر سال گذشته زماني که تلاش داشت ماهي هاي مصادره شده خود را از ماموران شهرداري بازپس بگيرد، اعتراضاتي بي سابقه در منطقه الريف در شمال مغرب به ويژه در شهر الحسيمه آغاز شد. اين اعتراضات که تا امسال ادامه داشت به تدريج به درخواست براي توسعه منطقه و ايجاد فرصت هاي شغلي و بهبود زيرساخت‌ها تبديل شد.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف