آزادسازی ایستگاه آخر تروریست های داعش درعراق

جمعه 5 آبان 1396 - 12:57:39

عملیات مهم آزادسازی مناطق غربی عراق توسط نیروهای مشترک این کشور

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف