تحرکات شبه نظامیان بارزانی ادامه دارد

جمعه 5 آبان 1396 - 20:18:22

درگیری های محدود و پراکنده نیروهای پیش رونده مشترک عراقی با شبه نظامیان اندک بارزانی. اکثریت نیروهای پیشمرگه از تقابل با دولت مرکزی خودداری کرده اند.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف