عاقبت بارزانی ها

یک شنبه 7 آبان 1396 - 10:32:37

تار و مار شدن کاروان شبه نظامیان بارزانی در شمال منطقه المخمور پس از حمله به نظامیان عراقی

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف