ابتکار جالب زوار ایرانی برای تشکر از مردم عراق

جمعه 12 آبان 1396 - 15:6:39
ابتکار جالب زوار ایرانی برای تشکر از مردم عراق

زائران ایرانی در راهپیمایی اربعین برای تشکر از مردم عراق به ابتکار جالبی دست زده اند.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف