دوچرخه، کتابخانه سیار بچه های افغانستان

شنبه 13 آبان 1396 - 10:59:12
دوچرخه، کتابخانه سیار بچه های افغانستان

تهران- الکوثر: در روزهایی که همه از گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی حرف می زنند، صابر حسینی روستا به روستا با دوچرخه اش برای بچه های افغانستان کتاب می برد.

به گزارش پایگاه شبکه  الکوثر، درست زمانی که تروریسم و فقر به همه چیز بچه های افغانستان رنگ تلخی زده است و آنها در بسیاری از موارد بچگی کردن هایشان را فراموش کرده اندصابر حسینی با کمترین امکانات با قصه ها و شعرهای کودکانه، برایشان از صلح می گوید.

او از دوچرخه اش کتابخانه سیاری ساخته وبا همتی بلند بین شهرها و روستاهای محروم  چرخ می زند تا شاید با کتاب بچه ها را از زیر گرد و غبار خشونت تروریسم بیرون بکشد.


برای عضویت در کانال تلگرامی الکوثر اینجا کلیک کنید

 

 

 

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف