حضور سردار سلیمانی در میان رزمندگان در شهر البوکمال

دو شنبه 29 آبان 1396 - 9:19:43

سردار سلیمانی بعد از آزادسازی البوکمال، آخرین قلعه داعش در سوریه، به میان رزمندگان مقاومت از نیروهای مختلف رفت .

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف