هدف قراردادن تانک مزدوران متجاوز سعودی

دو شنبه 29 آبان 1396 - 9:21:49

شلیک موشک هدایت شونده ضد زره به سوی تانک مزدوران رژیم متجاوز سعودی در منطقه نهم یمن توسط رزمندگان یمنی

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف