حضور سردار باقری در نشست سوچی

چهار شنبه 1 آذر 1396 - 17:18:32
حضور سردار باقری در نشست سوچی

وزيران امور خارجه و روساي ستاد كل نيروهاي مسلح ايران ، روسيه و تركيه نيز در نشست سه جانبه روساي جمهور حضور دارند .

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف