وبگردی : سفالگری به شیوه ژاپنی

شنبه 4 آذر 1396 - 16:9:49

در این روش گل‌های رنگی را به شکل مورد نظر در کنار هم چیده و آنها را فشرده می‌کنند.سپس به صورت ورقه‌ای برش زده و با آنها، اشکال دلخواهشان را می‌سازند.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف