استاد علوم دینی تشریح کرد:

تکثرگرایی دینی در اسلام و غرب

پنج شنبه 9 آذر 1396 - 13:48:7
تکثرگرایی دینی در اسلام و غرب

تهران- الکوثر: پژوهشگر و استاد علوم دینی با اشاره به تکثرگرایی دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد تکثرگرایی دینی در نظام اسلامی ایران با مفهومی از تکثرگرایی که غربی ها ارائه می کنند کاملا متفاوت است.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، استاد عبدالکریم آل نجف در برنامه «عقائد الاسلام» شبکه جهانی الکوثر با اشاره به تجربه موفق تکثرگرایی دینی در نظام جمهوری اسلامی گفت: «در جامعه امروز ایران شاهد وجود طیف های مختلف دینی و همچنین طیف های مختلف فکری هستیم. در ایران متفکران دینی و متفکران غیردینی و حتی لائیک وجود دارند و آثار آنها در جامعه منتشر می شود. این تکثرگرایی دینی در جامعه امروز ایران وجود دارد و طیف های مختلف دینی و غیردینی زیر پرچم اسلام در کنار هم زندگی می کنند».

این استاد علوم دینی ضمن اشاره به این واقعیت که در ایران اکثریت مطلق با شیعیان است ولی اهل سنت و مسیحیان و یهودیان در این کشور آزادانه حیات دینی و اجتماعی خود را پیگیری می کنند و در پارلمان نماینده دارند افزود: «اما این تکثرگرایی دینی با تکثرگرایی دینی مدنظر غربی ها که جان هیگ (فلسفه پرداز دینی انگلیسی) بنیانگذار آن است تفاوت ریشه ای دارد. منظور از تکثرگرایی در اسلام این است که اسلام دارای آنچنان سعه صدری است که می تواند این طیف ها را در درون جامعه اسلامی بپذیرد و آنان را زیر چتر خود بگیرد. اما تکثرگرایی دینی غربی که جان هیگ ترویج می دهد این است که اسلام و مسیحیت و یهودیت و دیگر ادیان باید برحق دانستن خود را کنار بگذارند و بگویند حقانیت مطلق نزد ما نیست بلکه هرکدام از ما بخشی از حقانیت دینی را در خود داریم. این مسئله از نظر عقیدتی و عقلی غیرقابل قبول است».


برای عضویت در کانال تلگرامی الکوثر فارسی اینجا کلیک کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف