جنگ کفتارها ادامه دارد ...

پنج شنبه 9 آذر 1396 - 18:26:38
جنگ کفتارها ادامه دارد ...

تصاویر اجساد تروریست های داعش در جنگ کفتار ها با القاعده (تحریرالشام) حومه شرقی حماه سوریه

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف