🔴 وزارت کشور یمن کشته شدن علی عبدالله صالح را تایید کرد

دو شنبه 13 آذر 1396 - 15:59:3
🔴 وزارت کشور یمن کشته شدن علی عبدالله صالح را تایید کرد

صنعا- الکوثر: وزارت کشور یمن هلاکت علی عبدالله صالح را تایید کرد

به گزارش خبرنگار شبکه الکوثر در صنعاء، وزارت کشور یمن هلاکت علی عبدالله صالح را تایید کرد.

 

برچسب :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف