بازداشت فلسطینی ها و شکنجه آنها ادامه دارد

دو شنبه 20 آذر 1396 - 16:29:46

بازداشت جوان فلسطینی و ضرب وشتم وی توسط صهیونیست ها در یک اتوبوس در خیابان نابلس واقع در منطقه باب.العمود

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف