موشک فریب گر در دستان رزمنده یمنی

دو شنبه 4 دی 1396 - 11:50:0
موشک فریب گر در دستان رزمنده یمنی

رزمندگان یمنی از موشک فریبگر و یا طعمه (دیکوی) برای فریب جنگنده های ائتلاف متجاوز سعودی و جذب حملات جنگنده ها به موشک های تقلبی و در نتیجه، درامان ماندن موشک های اصلی استفاده می کنند.

اخبار یمن را اینجا پیگیری کنید

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف