کاتیوشای فلسطینی

دو شنبه 4 دی 1396 - 16:35:39
کاتیوشای فلسطینی

کامیون متعلق به رزمندگان فلسطینی که به طرز ماهرانه ای 9 لانچر راکت انداز ۱۲۲ میلیمتری متعلق به راکت انداز گراد در کف آن جاسازی و برای شناسایی نشدن توسط پهپادهای اسرائیلی تعبیه شده است.

اخبار فلسطین را اینجا پیگیری کنید

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف