تلاوت مرحوم مصطفی اسماعیل و نظر رهبرانقلاب+فیلم

سه شنبه 5 دی 1396 - 23:20:28

تلاوت مرحوم مصطفی اسماعیل قاری ممتاز مصریو نظر رهبرانقلاب درباره تلاوت ایشان

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف