اعتراضات در بحرین ادامه دارد

چهار شنبه 6 دی 1396 - 16:59:46

تظاهرات در سراسر بحرين عليه صدور احکام اعدام در دادگاه هاي نظامي

اخبار بحرین را اینجا پیگیری کنید

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف