انهدام زره پوش سعودی درالمخا

پنج شنبه 7 دی 1396 - 11:54:53

به آتش کشیدن زره پوش متجاوزان سعودی در حومه بندر المخا یمن

اخبار یمن را اینجا پیگیری کنید

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف