استقبال ویژه جوانان فلسطینی از کاروان خودروهای نظامیان صهیونیست

شنبه 9 دی 1396 - 10:58:29

پذیرایی مفصل جوانان اردوگاه قلنديا در شمال بیت المقدس از کاروان زرهپوش های ارتش رژیم جعلی صهیونیستی

اخبار فلسطین را اینجا پیگیری کنید

کانال تلگرامی الکوثرفارسی اینجا