توصیه ایمنی برای زلزله

شنبه 9 دی 1396 - 14:55:8

هنگام زلزله باید فورا چه کاری انجام داد؟

لینک عضویت در کانال تلگرام الکوثرفارسی اینجا

دسته بندی :