توصیه ایمنی برای زلزله

یک شنبه 10 دی 1396 - 12:24:38

هنگام زلزله چه کارهایی باید انجام داد و نداد؟!

کانال تلگرامی الکوثرفارسی اینجا

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف