تصاویر پادشاه بحرین زیر پای مردم خشمگین اين كشور

سه شنبه 12 دی 1396 - 9:0:13
تصاویر پادشاه بحرین زیر پای مردم خشمگین اين كشور

لگدمال شدن تصاویر پادشاه بحرین حمد بن عیسی آل خلیفه،فرزندانش و فرمانده نیروهای مسلح بحرین در زیر پای مردم خشمگین درپی صدور حکم اعدام ۶جوان به اتهام کذب طراحی ترور فرمانده نیروهای مسلح بحرین

اخبار بحرین را اینجا پیگیری کنید

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف