توصیه ایمنی برای زلزله

سه شنبه 12 دی 1396 - 16:41:7

درمواقع وقوع زلزله چه اقداماتی باید انجام دهیم ؟

کانال تلگرامی الکوثرفارسی اینجا

دسته بندی :