جواب دندان شکن نوجوان مبارز فلسطینی به قاضی صهیونیست

چهار شنبه 13 دی 1396 - 17:55:25
جواب دندان شکن نوجوان مبارز فلسطینی به قاضی صهیونیست

قاضی صهیونیست از عهد تمیمی دختر مبارز فلسطینی می پرسد چطور به سرباز ما سیلی زدی؟ عهد جواب می دهد: دستبندم را باز کن تا نشانت دهم!

تصاویر ویدئویی از رویارویی شجاعانه عهد و نور التمیمی دختران مبارز فلسطینی با نظامیان اشغالگر نزدیک روستای نبی صالح در غرب رام الله که طی آن عهد به صورت یک نظامی صهیونیست سیلی زد، بازتاب وسیعی در پایگاه های ارتباط اجتماعی داشته است.

درهمین ارتباط :

بازداشت عهد التمیمی تمدید شد

کاریکاتور کاریکاتوریست برزیلی درباره دختر فلسطینی


اخبار فلسطین را اینجا پیگیری کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف