باهوش ترین کشور عربی کدام کشور است؟

پنج شنبه 14 دی 1396 - 17:11:13
باهوش ترین کشور عربی کدام کشور است؟

پژوهشگران خارجی : عراقی ها باهوش ترین مردمان در بین کشورهای عربی هستند

اخبار عراق را اینجا پیگیری کنید

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف