توصیه ایمنی برای زلزله

جمعه 15 دی 1396 - 11:48:42

هنگام وقوع زلزله چه اقدامات و توصیه های ایمنی را باید انجام دهیم؟

کانال تلگرامی الکوثرفارسی اینجا