فلسفه جهاد

سه شنبه 19 دی 1396 - 9:35:3
فلسفه جهاد

جهاد کلمه‌ي مشتق از ريشه‌ي (ج‌ هـ‌ د) بوده و به معني بكار بردن تمام نيرو است. و اين کلمه معناي ديگري نيز دارد و آن خرج کردن انسان تمام آنچه را که در وسع و توان دارد و تحمل نمودن مشقت‌ها در راه رسيدن به هدف معلوم. و اين تعريف به معناي شرعي جهاد، نزديک‌تر مي‌باشد.

تهران- الکوثر:  مفهوم جهاد با ظهور اسلام، امتياز ديگري به دست آورد؛ زيرا با زدودن موانع بين انسان و الله تعالي، نشانه‌اي براي تحقق رسيدن او به خداي تعالي گشت و امروزه هرجا از جهاد نام برده شود، همين معني به ذهن متبادر مي‌گردد.

جهاد در راه خدا، در دو جبهه صورت مي‌گيرد: اول متوجه درون است و ديگري متوجه عالم خارج. و هريک از دو جهاد را اين‌گونه مي‌توانيم تعريف نماييم: جهاد دروني عبارت است از تلاش براي رسيدن انسان به حقيقت ذات خويش و بعد از آن رسيدن به پروردگارش؛ و جهاد ديگر که متوجه عالم خارج است، عبارت است از رساندن ديگران به حقيقت دروني‌شان و سپس رساندن آن‌ها به پروردگارشان مي‌باشد. به اولي «جهاد اکبر» و به دومي «جهاداصغر» اطلاق مي‌شود، به طوري‌که انسان با جهاد اولي با پشت سرگذاشتن موانع بين خود و نفس، به معرفت نفس دست مي‌يابد تا اين‌که به معرفت و محبت الله و ذوق روحاني برسد. و به وسيله‌ي جهاد دوم با از بين بردن موانع بين انسان و ايمان به خدا، با مبارزه يا جنگ، معرفت حاصل مي‌شود تا انسان به الله تعالي برسد و از آنجا معرفت الهي را کسب نموده و در شناخت حق تعالي به کمال برسد.

از زاويه‌ي ديگر، جهاد، هدف آفرينش انسان است. لذا در روي زمين، امري مهم‌تر از جهاد نيست؛ زيرا اگر چنين نبود، خداوند پيامبرانش % را با اين وظيفه مبعوث نمي‌کرد. از زمان سيدنا آدم همه‌ي انبياء و اصفياء، عموماً زير سايه‌ي شمشيرها ويا مجاهده با نفس به درجه‌ي اصطفاء و برگزيدگي رسيدند.

قرآن درباره جهاد می فرماید: وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّی لا تَکونَ فِتْنَةٌ وَ یکونَ الدِّینُ لِلَّهِ[1]

و با آنها (کافران فتنه گر) پیکار کنید تا فتنه باقی نماند و تنها دین خدا باقی باشد.

آیه فوق، فلسفه جهاد را نابودی فتنه و گسترش و حفظ دین الهی می داند. و در آیه ای دیگر می فرماید:

وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِیعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ یذْکرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ کثِیراً[2]

و اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نکند، دیرها و صومعه ها و معابد یهود و نصاری و مساجدی که نام خداوند در آن بسیار برده می شود، ویران می گردید.

به خوبی آشکار است که فلسفه اصلی دفاع، حفاظت از دین مردم و دینداری و عبادت خداست.

پی نوشت ها

[1] . بقره/ 193.

[2] . حج/ 40.


کانال تلگرامی الکوثرفارسی اینجا

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف