هشدار معارض برجسته سعودی به مردم عربستان

سه شنبه 19 دی 1396 - 9:48:46

دکتر سعد الفقیه معارض برجسته سعودی به مردم کشورش هشدار داد : اگربه جنگ ظالمانه علیه یمن ادامه دهیم وکاری نکنیم، عقوبت الهی تنها ولیعهد رادچار نخواهدکرد، همه مابرای سکوت نابجامحکومیم.

اخبار عربستان را اینجا پیگیری کنید