هشدار معارض برجسته سعودی به مردم عربستان

سه شنبه 19 دی 1396 - 9:48:46

دکتر سعد الفقیه معارض برجسته سعودی به مردم کشورش هشدار داد : اگربه جنگ ظالمانه علیه یمن ادامه دهیم وکاری نکنیم، عقوبت الهی تنها ولیعهد رادچار نخواهدکرد، همه مابرای سکوت نابجامحکومیم.

اخبار عربستان را اینجا پیگیری کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف