شعار رزمندگان یمنی در جبهه های سوریه

سه شنبه 19 دی 1396 - 10:47:0

گروهی از نیروهای دفاع وطنی (بسیج مردمی) سوریه در حال خواندن شعاری که رزمندگان یمنی در نبرد با متجاوزان می خوانند

اخبار سوریه را اینجا پیگیری کنید

اخبار یمن را اینجا پیگیری کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف