اعتراضات در سرزمین های اشغالی ادامه دارد

سه شنبه 26 دی 1396 - 12:36:32

ازدحام مسافران در فروگاه بن‌گورین سرزمین های اشغالی . کارکنان کنترل گذرگاه مرزی در مخالفت با سنگینی کار و وضعیت بد معیشتی خود اقدام به اختلال در عبور مسافرین کردند.

کانال تلگرامی الکوثرفارسی اینجا