قرائت زیبای سوره ناس توسط کودکان

سه شنبه 26 دی 1396 - 13:1:6

سوره ناس، صد و چهاردهمین (آخرین) سوره و از سوره‌های مکی قرآن که در جزء سی‌ام جای گرفته است. سوره ناس جزو چهارقل است. خداوند در این سوره به پیامبر(ص) دستور می‌دهد در مقابل وسوسه‌گرانِ پنهان به خدا پناه ببرد.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف