شیخ الازهر: اشغالگری صهیونیستها در نهایت زوال خواهد یافت

چهار شنبه 27 دی 1396 - 14:0:12
شیخ الازهر:   اشغالگری صهیونیستها در نهایت زوال خواهد یافت

قاهره-الکوثر: شیخ الازهر در سخنرانی خود در نشست افتتاح کنفرانس بین المللی الازهر «برای یاری قدس» تاکید کرد: اشغالگری صهیونیستها در نهایت زوال خواهد یافت.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  دکتر احمد الطیب شیخ الازهر مصر  در این سخنرانی گفت حتی اگرچه امروز بعید به نظر برسد اما در نهایت این اشغالگری روبه زوال و نابودی خواهد بود زیرا من باور دارم این رژیم صهیونیستی نبود که ما را در جنگهای سال 1948 و 1967 و دیگر جنگها و نزاعها شکست داد بلکه این خود ما بودیم که شکستمان را با دستان خودمان رقم زدیم .
احمد الطیب در بخشهایی از سخنان خود با اشاره به جنگهای صلیبی بویژه در سرزمین فلسطین و تاریخ استعمار غرب تصریح کرد از کشورهایی که به خود افتخار می کردند و می گفتند خورشید در مستعمره های آنان غروب نمی کند بپرسید عاقبت چه شد؟ از استعمار اروپایی بپرسید چطور شد از مغرب و تونس و الجزایر و مصر و شام و عراق و هند و اندونزی و سومالی بیرون رفت؟ از آفریقای جنوبی و نظام آپارتاید و ملت متحد و بزرگ آن بپرسید و بار دیگر بدانید که نابودی سرنوشت متجاوزان خواهد بود و هر قدرتی که بخواهد برجایی استیلا یابد همانگونه که ابن خلدون نیز گفته است محکوم به نابودی و انحطاط است .
شیخ الازهر در ادامه با استناد به یک شعر عربی تاکید کرد این یک حقیقت جهانی و سنت الهی است (که سرنوشت اشغالگر چیزی جز نابودی نخواهد بود) و شک و تردید در آن با عقل و علم و اندیشه منافات دارد. این درحالی است که این حقیقت که خداوند نیز تاکید کرده است باید با حقیقتی دیگر در آمیخته شود و این همان مجهز شدن به قدرتی است که دشمنان را به هراس وادارد و پوزه آنها را به خاک بمالد و آنها را مجبور کند در محاسباتشان تجدید نظر کنند و هزار بار قبل از آنکه عربده کشی و سرکشی و استبداد پیشه کند به عواقبش بیندیشد.
شیخ الازهر در ادامه گفت : ما این را می گوییم اما در عین حال تاکید می کنیم که خواهان صلح هستیم و پیامبر کریم (ص) ما را همواره از اینکه بخواهیم دشمن را ملاقات کنیم نهی کرده است و به ما امر کرده است که از خداوند عافیت و تندرستی بخواهیم اما صلحی که می خواهیم صلح مشروط به حفظ عدالت و احترام و گرفتن حقوقی است که هرگز فروشی و قابل چانه زنی نیست. صلحی که هرگز توام با ذلت و خواری نخواهد بود و ذره به خاک میهن و مقدساتمان آسیب نزند . صلحی که قدرت علم و تعلیم و اقتصاد آنرا بوجود آورد. این در حالی است که در دوران ما دشمنی زندگی می کند که چیزی جز زبان زور نمی فهمد و برای ما ننگ است با زبان دیگری او را مخاطب قرار دهیم که نه آنرا می فهمد و نه به آن احترام می گذارد .
شیخ الازهر تاکید کرد اگر ما بخواهیم همه عوامل قدرت اعم از منابع مادی و انسانی را در اختیار داریم و من از کسانی هستم که باور دارم این رژیم صهیونیستی نبود که ما را در جنگهای سال 1948 و 1967 و دیگر جنگها و نزاعها شکست داد بلکه این خود ما بودیم که شکستمان را با دستان خودمان رقم زدیم و با اشتباه محاسباتی و کوته نظری در برآورد خطرات و تعامل غیر جدی در مواقعی که باید جدی می بودیم ؛ چنین کاری را کردیم . این درحالی است که امتی از هم گسیخته از نظر گرایشها و هویت با رژیمی روبرو است که با ما تحت عقیده ای راسخ و پرچمی واحد می جنگد اما در نهایت این پرچم و ابهت درهم خواهد شکست.


اخبار مصر را اینجا پیگیری کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف