کارنامه آل سعود...

یک شنبه 8 بهمن 1396 - 9:51:19

مروری بر قتل عام های آل سعود از ابتدا تا سال 1930

اخبار عربستان را اینجا پیگیری کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف