مدارس فردا هم تعطیل هستند؟

یک شنبه 8 بهمن 1396 - 12:16:39
مدارس فردا هم تعطیل هستند؟

معاون عمرانی استانداری تهران اذعان کرد: هنوز برای تعطیلی مدارس در روز دوشنبه تصمیمی گرفته نشده است و تا عصر برای این موضوع تصمیم گیری خواهد شد.

احمد تواهن، معاون عمرانی استانداری تهران با اشاره به تعطیلی مدارس در نوبت صبح در شهر تهران اظهار کرد:برای نوبت عصر هم تمامی مدارس در سطحاستان تهران که شامل شهرستان‌های این استان نیز می‌شود، تعطیل شد.

وی افزود: هنوز برای تعطیلی مدارس در روز دوشنبه تصمیمی گرفته نشده است و تا عصر برای این موضوع تصمیم گیری خواهد شد.

معاون عمرانی استانداری تهران اذعان کرد: ادارات و بانک‌ها باز هستند، اما چنانچه کارمندان تمایل داشته باشند می‌توانند از مرخصی استفاده کنند.

تواهن در پایان با اشاره به وضعیت دانشگاه ها و مراکز آموزشی گفت:‌دانشگاه‌ها نیز باتوجه به اینکه هنوز ترم بهمن ماه شروع نشده است عملا تعطیل هستند.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف