رویارویی رزمندگان حزب الله با تروریست های داعش+فیلم

دو شنبه 9 بهمن 1396 - 22:38:22

تهران- الکوثر: جلوگیری از حمله داعش به منطقه تی ۲ در بادیه سوریه توسط رزمندگان حزب الله.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، در این فیلم رزمندگان حزب الله حمله عناصر داعش را به منطقه تی ۲ در بادیه سوریه خنثی کردند.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف