بخشی از رزمایش آمادگی نیروهای ارتش صهیونیستی در مواجهه با دشمن

پنج شنبه 12 بهمن 1396 - 22:1:20

قرار است در رزمایش کبرا که بامشارکت نیروهای آمریکایی برگزار می شود، شرایط درگیری نظامی و مقابله با حمله موشکی به اسرائیل شبیه سازی شود.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف