شروط جدید برای ازدواج سعودی‌ها

شنبه 14 بهمن 1396 - 13:57:2
شروط جدید برای ازدواج سعودی‌ها

حق رانندگی، حضور در ورزشگاه‌ها، کارکردن در شب، سفر با دوستان، عدم تفتیش گوشی، برخی از شروطی است که به تازگی در عقدنامه سعودی ها ثبت شده است.

اخبار عربستان را اینجا پیگیری کنید

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف