تاریخ مصور انقلاب / ویدئو 5

شنبه 21 بهمن 1396 - 12:12:10

تصاویری از معرفی کابینه دولت ازهاری به شاه مخلوع . در گیری مسلحانه انقلابیون و عوامل شاهنشاهی در چهار راه انقلاب و خیابان فلسطین

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف