تاریخ مصور انقلاب / ویدئو 4

شنبه 21 بهمن 1396 - 11:24:32

تصاویری از انقلابیون در حال ایجاد سنگر در خیابانها و درگیری با عوامل شاهنشاهی و انتقال مجروحان

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف