سردارسلیمانی به تماشای«به وقت شام»نشست

جمعه 20 بهمن 1396 - 22:12:28

فیلم «به وقت شام» مرا به گریه انداخت از طرف مجاهدین و‌ رزمندگان از حاتمی کیا تشکر می کنم. روز گذشته نیز دکتر محمد جواد ظریف و همسرشان این فیلم را تماشا کردند؛ ایشان «به وقت شام» را واقعا بی‌نظیر توصیف کردند.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف