رزمایش مشترک نیروی دریایی عربستان سعودی و پاکستان

شنبه 21 بهمن 1396 - 21:54:34
رزمایش مشترک نیروی دریایی عربستان سعودی و پاکستان

رزمایش مشترک نیروی دریایی عربستان سعودی و پاکستان با نام "نسیم البحر" آغاز شد

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف