مقطع بسیار زیبا و حزین از تلاوت جدید استاد انورشحات در مصر

شنبه 21 بهمن 1396 - 23:26:56

تلاوت تصویری

 تاریخ 15بهمن (2/4/2017)

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف