چه زمانی تکفیری ها از کشتن مردم دست برمی دارند؟

دو شنبه 23 بهمن 1396 - 11:23:8
چه زمانی تکفیری ها از کشتن مردم دست برمی دارند؟

تهران- الکوثر: استاد اسد محمد قصیر اندیشمند اسلامی گفت کشتن مردم به دست تکفیری ها صرفا زمانی متوقف خواهد شد که سرچشمه های فکری تکفیر خشکانده شود.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، استاد قصیر در گفتگو با برنامه «احکام الاسلام» شبکه جهانی الکوثر گفت، خشکاندن سرچشمه های فکری تکفیری ها جز با اندیشه و مقابله علمی با اصول تکفیر و مکتب تکفیر امکان پذیر نیست.

این استاد برجسته تاریخ اسلام که تألیفات متعددی در زمینه تاریخ وهابیت و مکتب تکفیری دارد مبانی اصلی تکفیر از نظر ابن تیمیه و وهابیت را سه چیز دانست:

1-توحید اسماء و صفات (یعنی ایمان داشتن به اسم ها و صفت های خداوند)

2-توحید الوهیت و ربوبیت (یعنی عاری بودن از شرک آشکار و پنهان و قائل نبودن به وجود فاعلی جز خدا در جهان)

3-نواقض اسلام (یعنی اموری که از بین برنده ایمان و اسلام شخص است)

استاد اسد محمد قصیر افزود: از نظر من خطرناکترین مورد از سه مورد یاد شده، مبحث «نواقض اسلام» است زیرا پایانی برای آن قابل تصور نیست. در ابتدا تکفیری ها نواقض اسلام را ده مورد دانستند سپس آن را به یکصد مورد افزایش دادند و بعد گفتند نواقض اسلام چهارصد مورد است! نخستین کسی که این مبحث را مطرح کرد محمد بن عبدالوهاب بود که جزوه ای در این زمینه نگاشت. اکنون نواقض اسلام حد و مرز، و قاعده و ضابطه ای ندارد و در هر موردی که شما درباره آن با تکفیری ها اختلاف پیدا کنید، ممکن است آنها این مورد را تحت عنوان «نواقض اسلام» مطرح کنند و به این ترتیب در صدد تکفیر شما برآیند.


برای عضویت در کانال تلگرام فارسی شبکه الکوثر اینجا کلیک کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف